ดูแลลูกรักห่างไกลโควิด-19

 • 7 มกราคม 2564
ดูแลลูกรักห่างไกลโควิด-19

ดูแลลูกรักห่างไกลโควิด-19

โรคโควิด 19 (COVID-19) เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนและจากคนสู่คนได้

 • อาการ มีไข้ ไอ หายใจหอบ ในรายที่มีอาการรุนแรง การติดเชื้อจะทำให้มีปอดอักเสบหรือหายใจลำบากร่วมด้วย

แนวทางดูแลลูกรัก…ห่างไกลโควิด

 1. จัดหาอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลากหลายชนิดให้ลูก
 2. ดูแลความสะอาดร่างกาย อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
 3. ชวนลูกเล่น/ดูแลการพักผ่อนนอนหลับ
 4. สอนลูกไม่ให้ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
 5. สอนลูกล้างมือด้วยสบู่และน้ำ
 6. ลูกอายุ 2 ปีขึ้นไป ฝึกให้ลูกใส่หน้ากากผ้า
 7. หลีกเลี่ยงการพาลูกไปสถานที่แออัดหรือมีคนจำนวนมาก ถ้าไปเว้นระยะห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร
 8. หากลูกมีอาการเจ็บป่วยเช่น ไข้ ไอ จามมีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้พบแพทย์ทันที
 9. ถ้าคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
[แม่และเด็ก]#แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH