เดินห้างอย่างไร? ปลอดภัยจาก COVID-19

  • 7 มกราคม 2564
เดินห้างอย่างไร? ปลอดภัยจาก COVID-19

เดินห้างอย่างไร? ปลอดภัยจาก COVID-19

  1. วางแผน เตรียม รายการซื้อจอง
  2. ใช้เวลาให้น้อย
  3. สวมหน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า
  4. รักษาระยะห่าง
  5. เลี่ยงพื้นที่ที่มีคนแออัด
  6. เตรียมผ้าเปียก/ทิชชูเปียก ไว้สําหรับเช็ดราวจับรถเข็น ก่อนการใช้งาน
  7. ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้มีโรคประจําตัว ควรหลีกเลี่ยงการไปห้างฯ

อย่างไรก็ตามยังไม่พบข้อมูลการติดต่อจองโควิด-19 จากการสัมผัสผลิตภัณฑ์/สินค้า แต่เพื่อความปลอดภัย ท่านสามารถเช็ดทําความสะอาดก่อนหลับจับสิ่งของ

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH