คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตก ปลอดภัยจากโควิด-19

  • 7 มกราคม 2564
คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตก ปลอดภัยจากโควิด-19

คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตก ปลอดภัยจากโควิด-19

  • ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย มีผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผมอยู่เสมอ
  • ตลาดต้องเป็นพื้นที่สวมหน้ากาก 100%
  • มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน Check-in และ Check-out ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้ง
  • มีจุดล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล ไว้ให้บริการ
  • ควบคุมจํานวนผู้เข้าใช้บริการ เพื่อลดความแออัด
  • กําหนดเส้นทางเข้า-ออก ตลาดทางเดียว และกําหนดเส้นทางเดินภายในให้ชัดเจน
  • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลแผงค้าอย่างน้อย 1-2 เมตร
  • ดูแลความสะอาค สิ่งแวดล้อมของตลาดอยู่เสมอ

หากมีอาการไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หายใจเหนื่อย ให้หยุดงานและไปพบแพทย์ทันที

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH