ดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  • 7 มกราคม 2564
ดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

ดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  1. เลี่ยงการเดินทาง ใช้เทคโนโลยี ในการติดต่อกับผู้อื่น
  2. สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทุกครั้ง ไม่สวมไว้ใต้คาง รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอื่น
  3. กินอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ ๆ หากกินอาหารรวมกัน ให้ใช้ช้อนกลางสวนตัว
  4. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงอาหารรสจัด โดยเฉพาะรสเค็ม
  5. ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร และหลังเข้าส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยง การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
  6. ควรจัดเตรียมยาสํารอง สําหรับรักษาโรคประจําตัว

หากมีอาการไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ หายใจเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ทันที

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH