ดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว ให้ห่างไกล COVID-19

  • 6 มกราคม 2564

ดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว ให้ห่างไกล COVID-19

  • ควบคุมความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
  • จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
  • จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้นโดยสังเกตอาการ

สำหรับคนงานหรือคนในครอบครัว

  • หมั่นสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว
  • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือรวมกลุ่มกัน
  • สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและงดสัมผัสใบหน้า
  • กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางหรือแยกสำรับกัน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH