กรมอนามัย คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตก ย้ำ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ

  • 26 ตุลาคม 2563
กรมอนามัย คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตก ย้ำ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ

กรมอนามัย คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตก ย้ำ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ

  1. ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ผู้ขายของ ผู้บริโภคต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน หมวกหรือเน็ทคลุมผมเสมอ
  2. รักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ
  3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า อย่างน้อย 1-2 เมตร
  4. จัดจํานวนผู้เข้าบริการในตลาดลดความแออัด และควรทําความสะอาดทุกวัน
  5. กําหนดเส้นทางเข้าออกตลาดทางเดียว และกําหนดเส้นทางการเดินในตลาดให้ชัดเจน
  6. มีการ CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH