ประเพณีบวชนาคและประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แบบ New Normal

 • 26 ตุลาคม 2563
ประเพณีบวชนาคและประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แบบ New Normal

ประเพณีบวชนาคและประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แบบ New Normal

 • ผู้ร่วมงาน
   1. แต่งกายให้มิดชิด สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
   2. หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ งดเข้าร่วมงาน
   3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการนั่ง หรือยืนอย่างน้อย 1-2 เมตร งดจับกลุ่มสนทนา หรือคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่มีการป้องกันตัวเอง หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
   4. ขณะอยู่ในงานควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และหลังออกจากงาน
   5. ให้ทําความสะอาดมือ รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารและของใช้ส่วนตัวที่พกมาในงาน
   6. เมื่อกลับถึงที่พัก ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
 • ผู้จัดงาน/เจ้าภาพ
  1. จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ บริการให้กับผู้มาร่วมงาน
  2. ปรับอาหารเป็นชุด สําหรับรับประทาน 1 ท่าน งดบุฟเฟต์ เพื่อลดการสัมผัส สิ่งของร่วมกันและงดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทุกชนิด
  3. จัดที่นั่งให้ผู้ร่วมงาน โดยเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร หากมีการแสดง ดนตรี เต้นรํา ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร
  4. ใช้เวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด และทําความสะอาดพื้นที่จัดงานบ่อยๆ

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH