สา’สุข ชัวร์ : ยาดองเหล้า ไม่ได้มาตรฐาน ผิดกฎหมาย

  • 31 ตุลาคม 2562

ยาดองเหล้า ไม่ได้มาตรฐาน ผิดกฎหมาย

อันตรายจากยาดองเหล้า หากดื่มมากเกินไป
  • เสียสุขภาพเสียสถานภาพทางสังคม
  • เสี่ยงโรคตับแข็งโรคสุราเรื้อรัง
  • แม่ให้นมบุตรกระทบต่อทารกได้
  • ในทางการค้านั้นยังถือว่า ยาดองเหล้าผิดกฎหมายอยู่

ผู้ที่ห้ามกินยาดองเหล้า เช่น หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ มีไข้สูง หรือ แพ้แอลกอฮอล์

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH