สา’สุข ชัวร์ : ยาดองเหล้า ไม่ได้มาตรฐาน ผิดกฎหมาย

  • 31 ตุลาคม 2562

ยาดองเหล้า ไม่ได้มาตรฐาน ผิดกฎหมาย

อันตรายจากยาดองเหล้า หากดื่มมากเกินไป
  • เสียสุขภาพเสียสถานภาพทางสังคม
  • เสี่ยงโรคตับแข็งโรคสุราเรื้อรัง
  • แม่ให้นมบุตรกระทบต่อทารกได้
  • ในทางการค้านั้นยังถือว่า ยาดองเหล้าผิดกฎหมายอยู่

ผู้ที่ห้ามกินยาดองเหล้า เช่น หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ มีไข้สูง หรือ แพ้แอลกอฮอล์

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH