เด็ก 3 – 5 ปี สูงดีสมส่วน

  • 13 กรกฎาคม 2562

เด็ก 3 – 5 ปี สูงดีสมส่วน

เด็กอายุ 3-5 ปี จะสูงดีสมส่วนได้ต้องประกอบไปด้วย

  1. ออกกำลังกาย มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 3 ชม./วัน 
  2. กิน กินอาหารครบ 5 หมู่ 3 มื้อหลัก 2 มื้อว่าง
  3. ฟัน แปรงฟันเช้าและก่อนนอน และ
  4. นอน นอนหลับสนิททั้งคืน

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

7 พฤษภาคม 2562

แหล่งที่มา : ถอดบทเรียนจากผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเด็ก เขตสุขภาพที่ 3

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH