หลัก 3 ส . ช่วยคนเสี่ยงฆ่าตัวตายได้

  • 16 ตุลาคม 2562

หลัก 3 ส . ช่วยคนเสี่ยงฆ่าตัวตายได้

  1. สอดส่อง คนที่คิดทำร้ายตัวเอง หรือผู้ที่มีการส่งสัญญาณเตือน
  2. ใส่ใจรับฟัง ด้วยความเข้าใจ ชวนพุดคุย ให้ระบายความรู้สึก โดยไม่ตำหนิ หรือวิจารณ์
  3. ส่งต่อเชื่อมโยง แนะนำให้โทรปรึกษาสายด่วน 1323 หรือแอพพิเคชั่นสบายใจ (Sabaijai) ดาว์นโหลดที่ Google Play, App Store
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH