การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

  • 25 พฤษภาคม 2562
  • 411 ครั้ง
การนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด เด็กวัยเรียนควรนอนหลับสนิท 9-11 ชั่วโมงต่อวัน และมีข้อแนะนำในการปฏิบัติคือ
  1. ควรเข้านอนให้เป็นเวลาทุกคืน ไม่ควรเกิน 3 ทุ่ม
  2. ไม่ควรดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์ เล่นสมาร์โฟน หรือแท็ปเลตในห้องนอน
  3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนักก่อนนอน
  4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลม และช็อคโกแลต เป็นต้น
  5. ทำจิตใจให้ผ่อนคลายก่อนนอน
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรกฎาคม 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH