สา’สุข ชัวร์ : ดื่มฉี่รักษาโรคไม่ได้ อย่าหลงเชื่อ!!

  • 29 สิงหาคม 2562

อย่าหลงเชื่อ!! ดื่มฉี่ รักษาโรคไม่ได้
ทั้งยังมีผลเสียอีกมากมายตามมา เช่น ไม่สามารถควบคุมการลุกลามของโรคได้ และอาจเกิดอันตรายได้ อีกทั้งการดื่มฉี่ของผู้ป่วยอาจทำให้ติดเชื้อโรคได้อีกด้วย

เพราะการใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่อถือรองรับว่ารักษาโรคได้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH