คุณเปลี่ยนฟองน้ำล้างจานครั้งสุดท้ายเมื่อไร

  • 16 กรกฎาคม 2562
  • 145 ครั้ง

คุณเปลี่ยนฟองน้ำล้างจานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

มหันตภัยเงียบจากฟองน้ำล้างจาน : ทราบหรือไม่ “ฟองน้ำ หรือ แผ่นใยขัดล้างจาน (สก็อตไบร์) เป็นอุปกรณ์ในครัวเรือนที่มีมานาน จนเป็นส่วนหนึ่งของครัว แต่ว่าท่านรู้จักมันเพียงใด ว่ามันเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคมากมาย ลองถามตัวเองดูว่า คุณเปลี่ยนฟองน้ำล้างจานของคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

สาเหตุที่เป็นแหล่งรวมเชื้อโรค เพราะฟองน้ำเป็นสิ่งที่ใช้เช็ดล้างสิ่งสกปรก มีความชื่น แฉะ ทำให้มีเชื้อโรคสะสมได้ง่าย

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

10 กรกฎาคม 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH