“ไข้เลือดออก”ป้องกันได้

  • 6 กันยายน 2562
  • 934 ครั้ง
5 วิธีป้องกันยุง ไม่ให้ยุงมากัด
  • กางมุ้งทุกครั้งที่เข้านอน
  • ใช้ยาจุดกันยุงใช้สารทาป้องกันยุง ลดการเกาะหรือป้องกันยุง
  • อย่าให้ยุงกัดตอนกลางวัน โดยใช้ไม้ตียุงหรือผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง
  • ฉีดพ่นสารกำจัดยุง
  • ป้องกันไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายภายในและภายนอกบ้าน
เมื่อไรควรไปพบแพทย์เมื่อไรควรไปพบแพทย์

มีไข้สูงเฉียบพลัน กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด อาเจียน อ่อนเพลีย ควรไปพบแพทย์ทันที

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH