การป้องกัน ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

  • 6 มิถุนายน 2562

 

ภาวะสมองเสื่อม เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของสมอง ส่งผลต่อความคิด ความจำที่ลดลง บุคลิกภาพเปลี่ยนไป แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

  1. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ระดับไขมัน    ในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  2. ทานอาหารบำรุงสมอง ปลา อาหารทะเล ตับไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ผักผลไม้ น้ำ นม
  3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็นและกิจกรรมที่ทำให้สมองกระทบกระเทือน
  4. ออกกำลังกาย 5 วันต่อสัปดาห์
  5. เข้าสังคมพบปะพูดคุย   กับผู้อื่นบ่อยๆ
  6. ตรวจสุขภาพประจำปีและรักษาโรคประจำตัวอย่างสม่ำเสมอ
  7. บริหารสมอง ฝึกสติปัญญาโดยทำกิจกรรม เล่นเกมส์ ฝึกสมอง

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย

10 พฤษภาคม 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH