สา’สุข ชัวร์ : เล่นประทัด เสี่ยงอันตรายถึงพิการ

 • 10 ตุลาคม 2562
เล่นประทัด เสี่ยงอันตรายถึงพิการ
ผลกระทบต่อร่างกาย
 • ความร้อนของประทัด ทำให้ผิวหนังไหม้
 • ไอระเหยสารเคมี ระคายเคือง ผิวหนัง หู ตา จมูก ระบบทางเดินหายใจ อัมพาต อาจเสียชีวิตได้
 • ความดังทำให้หูตึง
 • แรงระเบิดทำให้อวัยะฉีกขาด
ผลกระทบต่อทรัพย์สิน
 • หากไม่ระวังเกิดอัคคีภัยได้
8 วิธีป้องกันอันตราย
 • อ่านฉลากและตรวจสอบประทัด ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • เก็บประทัดให้ห่างจากประกายไฟ
 • สถานที่จุดต้องโล่ง ห่างจาก ถังแก๊ส บ้านเรือน
 • ห้ามเด็กจุดประทัดเอง
 • ห้ามดัดแปลงประทัด
 • จุดห่างจากตัวประมาณ 1 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน
 • ห้ามจุดเล่นในมือ หรือโยนใส่กลุ่มคนเด็ดขาด
 • หากบาดเจ็บฉุกเฉินโทร 1669

การเล่นดอกไม้เพลิงป่วนเมือง ก่อเหตุรำคาญ อาจมีโทษตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษมาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH