สร้างเกราะป้องกันไข้หวัดหน้าฝน

  • 13 กรกฎาคม 2562

ช่วงวัยทารกและเด็กเล็ก ควรได้รับนมแม่เป็นประจำ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กเมื่อออกจากบ้าน ป้องกันโดยสวมหมวกและเสื้อผ้า ที่ให้ความอบอุ่นแก่เด็กก่อนนอนให้ห่มผ้าหนาและสวมถุงเท้าให้ความอบอุ่นอยู่เสมอ

ช่วงวัยเรียน เป็นวัยกำลังซนพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง คือการออกไปเล่นน้ำฝน จะทำให้ไม่สบายได้ ผู้ปกครองควรเตรียมร่มหรือหมวก ให้เด็กติดตัวไว้เสมอ

ช่วงวัยทำงาน ส่วนใหญ่อาจจะละเลย เรื่องการดูแลสุขภาพ เพราะคิดว่าร่างกายมีภูมิต้านทานเพียงพอ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการเดินตากฝน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชา กาแฟ และควรดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างน้อย สัปดาห์ละ 5วัน วันละ 30นาที กินผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงหรือจะเลือกกินอาหารจำพวกสมุนไพรไทย ที่มีความเผ็ดร้อน เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่น

ช่วงวัยสูงอายุ กลุ่มวัยนี้จะมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอ อาจมีอาการป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โรคที่พบได้ในผู้สูงอายุ คือ โรคระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบและสามารถลุกลามไปเป็นโรคปอดอักเสบได้ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรกินอาหารรสอ่อนปรุงสุก เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่รองเท้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงมีพิษในช่วงที่อากาศชื้น

ที่สำคัญ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทั้งครอบครัว

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

11 มิถุนายน 2562

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH