แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ บริการฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด ในสถานการณ์ COVID-19

 • 26 เมษายน 2563
แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ บริการฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด ในสถานการณ์ COVID-19

แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ บริการฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด ในสถานการณ์ COVID-19

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19

 • Low risk pregnancy
  • เลื่อนนัดฝากครรภ์จนกว่าจะพ้นกำหนวดเวลากักตัว (Isolation) 14 วัน
  • นัดฝากครรภ์ใหม่
  • แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
  • โทรติดตามอาการ
 • High risk pregnancy
  • พิจารณาความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับ
  • รอได้ (ใช้ขั้นตอน Low risk pregnancy)
  • จำเป็นต้องตรวจ
  • นัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดเวลาการอยู่ใน รพ.
  • ป้องกันแพร่เชื้อตามมารตฐานของโรงพยาบาล

ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19

 • รับไว้ใน รพ.
 • สวบสวนโรค
 • อยู่ห้องแยก
 • ดูแลโดยสหวิชาชีพ
 • สวมหน้ากาก
 • แจ้งสูติแพทย์

กลุ่มไม่มีประวัติสัมผัสเชื้อ ฝากครรภ์ตามนัดเดิม หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH