ใกล้เปิดเทอม โรงเรียนควรเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

  • 30 มิถุนายน 2563
ใกล้เปิดเทอม โรงเรียนควรเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ใกล้เปิดเทอม โรงเรียนควรเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

  1. จัดให้มีจุดล้างมือก่อนเข้าโรงอาหาร
  2. ในพื้นที่ต่าง ๆ จัดให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
  3. จัดเหลื่อมเวลาปล่อยพักรับประทานอาหารกลางวัน
  4. ทำความสะอาดห้องครัว โรงอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาด
  5. เน้นปรุงสุกใหม่ หรืออุ่นอาหารทุก 2 ชั่วโมง ปกปิดอาหาร วางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม.
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH