มาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการ ประเภทสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

  • 30 มิถุนายน 2563
  • 455 ครั้ง
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH