มาตรการควบคุมหลัก สระว่ายน้ำสาธารณะ ทั้งกลางแจ้งและในร่ม

  • 23 มิถุนายน 2563
กินข้าวนอกบ้านแบบ New Normal

มาตรการควบคุมหลัก สระว่ายน้ำสาธารณะ ทั้งกลางแจ้งและในร่ม

  1. ทำความสะอาดห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการเป็นประจำ
  2. พนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
  3. ต้องมีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ที่เพียงพอต่อความต้องการ
  4. ขณะอยู่ในสระว่ายน้ำ ต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสกัน และงดให้บริการในส่วนการอบตัว อบไอน้ำ
  5. จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ำ ปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการ เพื่อให้คำแนะนำการใช้บริการ ลดการพูดคุยขณะอยู่ในสระว่ายน้ำ ให้บ้วนน้ำและทิ้งสารคัดหลั่งอย่างถูกวิธี
  6. ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ของสระว่ายน้ำโดยคิดเกณฑ์ 150 ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน รวมทั้งให้ว่ายน้ำโดยไม่เป็นการรวมกลุ่ม และจำกัดเวลาใช้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง
  7. ต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH