มาตรการควบคุมหลัก สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์

  • 23 มิถุนายน 2563
มาตรการควบคุมหลัก สวนดอกไม้ พิพิธภุณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์

มาตรการควบคุมหลัก สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์

  • ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องสุขา อุปกรณ์ที่ใช้บริการในสถานที่ ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ 
  • เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
  • ต้องมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ที่เพียงพอต่อความต้องการ
  • เว้นระยะนั่งและยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงระยะห่างระหว่างโต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร สําหรับ ห้องสมุดสาธารณะ
  • ให้มีการลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการทั้งก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ และรวมกลุ่มในการใช้บริการหรือเข้าชมไม่เกิน 10 คน ภายใต้การนําชมของเจ้าหน้าที่จํากัดรอบเข้าได้ไม่เกิน 10 คน
  • มีมาตรการใช้แอปพลิเคชั่น”ไทยชนะ”ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบลงทะเบียนใช้บริการแบบออนไลน์ และจองคิวใช้บริการล่วงหน้า

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH