มาตรการควบคุมหลัก รักษาความสะอาดในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม

  • 19 มิถุนายน 2563
มาตรการควบคุมหลัก รักษาความสะอาดในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม

มาตรการควบคุมหลัก รักษาความสะอาดในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม

  • อยู่ห่างไว้ อย่างน้อย 2 เมตร
  • สวมหน้ากากทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน
  • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ
  • ไม่อยู่ในที่แออัด และรักษาระยะห่าง
  • ทําความสะอาด จุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
  • มีระบบคัดกรอง ด้วยแพลตฟอร์ม ไทยชนะ ลดเสี่ยงติด COVID-19

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH