วิธีทำความสะอาด Face Shield

  • 19 มิถุนายน 2563
วิธีทำความสะอาด Face Shield

วิธีทำความสะอาด Face Shield

  1. ใช้ผ้าสะอาดชุบนํ้ายาทําความสะอาด เช็ดจากด้านใน ของแผ่นใสแล้วเช็ดด้าน นอกแผ่นใส
  2. ฆ่าเชื้อโดยให้เช็ดด้วย ผ้าชุบนํ้ายาฟอกขาว หรือสารที่มี ส่วนประกอบคลอรีน 0.1% ทําซ้ำ 2 รอบ แล้วทิ้งระยะเวลา ให้เกิดการฆ่าเชื้อ
  3. ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งสนิท หรือเป่าลมร้อนให้แห้ง เช็ดทําความสะอาดอีกครั้ง ด้วยผ้าชุบนํ้าสะอาด
  4. ไม่นํามาใช้ซ้ำในกรณี ที่มีบุคคลไอ จาม ใส่แผ่นใสครอบหน้า และทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด
  5. การใช้แอลกอฮอล์เช็ดทําความสะอาดจะทําให้พลาสติกเปลี่ยนสี กาวหลุดลอกง่าย และทําให้เกิดฝ้าบนแผ่นพลาสติกได้

การใส่ Face Shield ต้องใส่ร่วมกับหน้ากากทุกครั้ง และไม่ควรใช้ Face Shield ร่วมกับผู้อื่น

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH