สามเณรล้างมือ 7 ขั้นตอน

  • 19 มิถุนายน 2563
สามเณรล้างมือ 7 ขั้นตอน

สามเณรล้างมือ 7 ขั้นตอน

  1. ฝ่ามือถูกัน
  2. ฝ่ามือถูหลังมือ นิ้วถูซอกนิ้ว
  3. ฝ่ามือถูฝ่ามือ นิ้วถูซอกนิ้ว
  4. หลังนิ้วมือ ถูฝ่ามือ
  5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ ด้วยฝ่ามือ
  6. ปลายนิ้วมือ ถูฝ่ามือ
  7. ถูรอบข้อมือ

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH