6 มาตรการหลัก แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

  • 19 มิถุนายน 2563
6 มาตรการหลัก แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

6 มาตรการหลัก แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

  1. คัดกรอง (Screening) ตรวจคัดกรองวัดไข้และสังเกตอาการเสี่ยง ก่อนเข้าโรงเรียน
  2. สวมหน้ากาก (Mask) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาอยู่ในโรงเรียน
  3. ล้างมือ (Hand Wash) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
  4. เว้นระยะห่าง (Social distancing) จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร ทําสัญลักษณ์จุดตําแหน่ง
  5. ทําความสะอาด (Cleaning) เปิดประตูหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท ทําความสะอาดห้องเรียน พี้นผิวสัมผัส โต๊ะ เก้าอี้ และจุดสัมผัสร่วม ที่จับประตู ราวบันได
  6. ลดความแออัด (Reducing) ลดเวลาทํากิจกรรม สลับวันเรียน แบ่งกลุ่มเรียน งดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจํานวนมาก

#วัยเรียนวัยรุ่น #อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH