มาตรการควบคุมหลัก ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม

  • 9 มิถุนายน 2563
มาตรการควบคุมหลัก ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม

มาตรการควบคุมหลัก ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม

  1. ต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
  2. พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม และการใช้บริการ
  3. จัดเตรียมจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ให้เพียงพอต่อความต้องการ
  4. ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร
  5. ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมประชุม ไม่ให้แออัดจนเกินไป
  6. ต้องมีการลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
  7. จำนวนผู้เข้าประชุมแต่ละสถานที่ไม่เกิด 50 คน แต่หากเกินให้เป็นไปตามผลพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อในพื้นที่
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH