มาตรการควบคุมหลัก การถ่ายทำรายการโทรทัศน์และวีดีทัศน์ จำนวนไม่เกิน 50 คน

 • 9 มิถุนายน 2563
มาตรการควบคุมหลัก การถ่ายทำรายการโทรทัศน์และวีดีทัศน์ จำนวนไม่เกิน 50 คน

มาตรการควบคุมหลัก การถ่ายทำรายการโทรทัศน์และวีดีทัศน์ จำนวนไม่เกิน 50 คน

  • ทุกคนต้องมีการลงทะเบียน ก่อนเข้ากองถ่ายทำ และเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ โดยเฉพาะพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังทำงาน
  • ผู้ร่วมงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ส่วนนักแสดงให้สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก
  • ต้องมีจุดบริการล้างมือ จัดเตรียมสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ที่มีเพียงพอต่อความต้องการ
  • ให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 • ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัดจนเกินไป

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH