มาตรการควบคุมหลัก การถ่ายทำรายการโทรทัศน์และวีดีทัศน์ จำนวนไม่เกิน 50 คน

  • 9 มิถุนายน 2563
  • 166 ครั้ง
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH