แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน ป้องกัน Covid-19

  • 1 มิถุนายน 2563
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน ป้องกัน Covid-19

แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน ป้องกัน Covid-19

  1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
  2. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
  3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ
  4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง
  5. ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย
  6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH