ผู้สูงวัย ห่างไกล โควิด-19

 • 1 มิถุนายน 2563
ผู้สูงวัย ห่างไกล โควิด-19

วัย ห่างไกล โควิด-19

 • มารู้จัก โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

ผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด-19 ส่วนหนึ่งมาจากภูมิคุ้มกันที่ลดลงตามวัย และส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเชื้อจึงมีอาการรุนแรงมากกว่าวัยอื่น

 • การติดต่อ

เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คน ผ่านทางละอองเสมหะ จากการไอ จาม ของผู้ที่มีเชื้อหรือผู้ป่วย โดยการหายใจเข้าไปโดยตรง หรือสัมผัสที่ผิวหรือวัตถุต่างๆ ที่มีเชื้ออยู่

 • ปรับการใช้ชีวิตประจำวัน
 • อยู่บ้านให้มากที่สุด
 • ใส่หน้ากากทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน 
 • เว้นระยะห่าง 2 เมตร
 • ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70%
 • กินอาหารแยกสำหรับหากกินร่วมกัน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
 • แยกห้องนอน หรือที่นอนห่างจากคนอื่น แยกของใช้ส่วนตัว
 • เลี่ยง เข้าไปที่ชุมชนที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล ตลาด สถานีขนส่ง
 • เลี่ยง คลุกคลีกับเด็กผู้ที่มีอาการหวัดมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือ กลับจากพื้นที่ระบาด
 • เลี่ยง การใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา จมูก ปาก

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH