วัยรุ่นกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (ทางกายภาพ)

  • 1 มิถุนายน 2563
วัยรุ่นกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (ทางกายภาพ)

วัยรุ่นเป็นวัยที่อิสระและต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัว กลุ่มวัยนี้เป็นวัยที่มีโอกาสเสี่ยง ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย เนื่องจากมีความอิสระในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ ปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีคำแนะนำสำหรับกลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเด็นการสื่อสารให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับกลุ่มวัยรุ่นในการงดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ ในช่วงนี้และให้อยู่ที่พักเดิมของตัวเอง จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำวัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข กรณีที่ต้องหยุดอยู่กับบ้านในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเด็นสำคัญสำหรับวัยรุ่นเรื่อง

1. อยู่บ้าน หากิจกรรมที่ชอบหรือถนัดทำที่บ้านและออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นจริงๆ

2. งดการใกล้ชิดกับผู้อื่น เว้นระยะห่าง 2 เมตร ทั้งนอกบ้านและในบ้าน รวมทั้งงดการสังสรรค์ และไปในที่คนแออัด

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ใบหน้า บริเวณ ตา จมูก ปาก

4. สวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่อใกล้ชิดคนรอบข้าง และเมื่อออกนอกบ้าน

5. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เมื่อกลับจากไปข้างนอก

6. ล้างมือก่อนสัมผัสใบหน้าหรือกินอาหาร

7. กินร้อน ช้อน (กลาง) ส่วนตัว แยกชุดอาหาร เพิ่มผักผลไม้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH