วัยรุ่นกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (ทางกายภาพ)

  • 1 มิถุนายน 2563
  • 699 ครั้ง
วัยรุ่นกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (ทางกายภาพ)

วัยรุ่นเป็นวัยที่อิสระและต้องการพื้นที่ความเป็นส่วนตัว กลุ่มวัยนี้เป็นวัยที่มีโอกาสเสี่ยง ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย เนื่องจากมีความอิสระในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ ปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีคำแนะนำสำหรับกลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเด็นการสื่อสารให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับกลุ่มวัยรุ่นในการงดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ ในช่วงนี้และให้อยู่ที่พักเดิมของตัวเอง จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้น โดยปฏิบัติตามคำแนะนำวัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข กรณีที่ต้องหยุดอยู่กับบ้านในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเด็นสำคัญสำหรับวัยรุ่นเรื่อง

1. อยู่บ้าน หากิจกรรมที่ชอบหรือถนัดทำที่บ้านและออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็นจริงๆ

2. งดการใกล้ชิดกับผู้อื่น เว้นระยะห่าง 2 เมตร ทั้งนอกบ้านและในบ้าน รวมทั้งงดการสังสรรค์ และไปในที่คนแออัด

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ใบหน้า บริเวณ ตา จมูก ปาก

4. สวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่อใกล้ชิดคนรอบข้าง และเมื่อออกนอกบ้าน

5. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เมื่อกลับจากไปข้างนอก

6. ล้างมือก่อนสัมผัสใบหน้าหรือกินอาหาร

7. กินร้อน ช้อน (กลาง) ส่วนตัว แยกชุดอาหาร เพิ่มผักผลไม้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH