การจัดบริการตลาดนัด ให้สะอาด ปราศจากเชื้อ COVID-19

 • 12 พฤษภาคม 2563
การจัดบริการตลาดนัด ให้สะอาด ปราศจากเชื้อ COVID-19

การจัดบริการตลาดนัด ให้สะอาด ปราศจากเชื้อ COVID-19

 • พ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการ
   • ให้สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • เว้นระยะห่าง 
   • ระหว่างแผงจำหน่ายอาหาร และจุดยืนรอซื้อ อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
   • ดูแลความสะอาดแผงค้า โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผงค้าหลังเลิกขายทุกวัน
 • พ่อค้า แม่ค้า
   • สวมหมวกคลุมผม
   • งดใส่เครื่องประดับ
   • สวมถุงมือขณะหยิบจับอาหาร 
   • ประกอบปรุงสูงจากพื้น 
   • ปิดคลุมอาหารลดการปนเปื้อน 
   • แยกเขียงสำหรับอาหารสดและผัก
   • เลือกขายอาหารที่ปรุงสุกใหม่
 • จัดให้มีถังขยะแยกประเภทอย่างเพียงพอ
   • เก็บล้างทำความสะอาดพื้นที่ตลาด ไม่ให้มีขยะตกค้างในทุกวัน
   • เจ้าหน้าที่เก็บขยะ ต้องสวมถุงมือ รองเท้า และผ้ายางกันเปื้อน พร้อมใช้ที่คีบด้ามยาวหยิบจับขยะ ใส่ถุงดำมิดชิด ก่อนนำไปกำจัด
 • คัดกรองสุขภาพพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่มาใช้บริการ 
   • หากพบว่ามีไข้สูง ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้หยุดซื้อขาย งดเว้นการเข้าในบริเวณตลาดนัดและรีบไปหาหมอทันทันที
   • ควรให้บริการที่ล้างมือสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ
 • กรณีมีส้วมสาธารณะให้บริการ 
  • หมั่นทำความสะอาด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม เช่น สายฉีดชำระ โถรองนั่ง กลอนประตู ก๊อกน้ำ เป็นต้น
  • และมีน้ำยาล้างมือให้บริการตลอดเวลา
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH