มาตรการผ่อนปรนเปิดร้านเสริมสวยและร้านตัดผม ห่างไกลโควิด-19

 • 5 พฤษภาคม 2563
มาตรการผ่อนปรนเปิดร้านเสริมสวยและร้านตัดผม ห่างไกลโควิด-19

มาตรการผ่อนปรนเปิดร้านเสริมสวยและร้านตัดผม ห่างไกลโควิด-19

ผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการในร้านทุกคน

 • ผู้ให้บริการทุกคนมีความรู้ ในการปฏิบัติตัว มีสุขอนามัยที่ดี
 • ตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 • สวมเสื้อคลุม ใส่หน้ากากผ้าหรือสวม Face shield ใส่ถุงมือยางตลอดเวลา ที่ปฏิบัติงาน

สิ่งแวดล้อมภายในร้าน

 • มีจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ใว้บริการอย่างเพียงพอ
 • ทําความสะอาดเก้าอี้ จุดบริเวณที่มีการสัมผัส ร่วมกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง/ครั้ง
 • มีระบบระบายอากาศที่ดี โดยเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 • อุปกรณ์ เช่น หวี แปรง กรรไกร ต้องทําความสะอาดด้วยก่อนและหลังให้บริการลูกค้า
 • ไม่ควรใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู ใบมีดโกน

ส่วนของลูกค้า

 •  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 •  ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
 •  ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออกจากร้าน
 •  ลูกค้าควรนัดคิว เพื่อไม่ให้มีการนั่งรอภายในร้าน
 •  เด็กต่ำกว่า 12 ปี และผู้ต้องการความช่วยเหลืออนุโลมให้มีผู้ติดตาม 1 คน

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH