3เสี่ยง 3เลี่ยง 4ต้อง การป้องกันโรค COVID-19 ในวัด

 • 23 เมษายน 2563
3เสี่ยง 3เลี่ยง 4ต้อง การป้องกันโรค COVID-19 ในวัด

3เสี่ยง 3เลี่ยง 4ต้อง การป้องกันโรค COVID-19 ในวัด

3 เสี่ยง

 • ภาชนะใส่อาหารและโรงครัว

ข้อแนะนำ

 • ทำความสะอาดโรงครัวก่อนและหลังใช้งาน
 • ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้าคลุมผม หน้ากาก ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ
 • ล้างด้วยน้ำยาล้างจาน และฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อน
 • ห้องน้ำ ห้องส้วม 

ข้อแนะนำ 

 • ทำความสะอาดก๊อกล้างมือ กลอนประตู หรือลูกบิด ที่กดชักโครก ฝักบัว ขันน้ำ สายฉีดชำระและพื้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือมากกว่ากรณีที่สัมผัสมาก 
 • ปิดฝาชักโครกทุกครั้ง ก่อนกดล้าง 
 • เครื่องใช้ในวัดและอาคารสถานที่ 

ข้อแนะนำ ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่ประกอบศาสนกิจ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด ทุกวัน งดใช้พรมและเสื่อสาธารณะ ใช้อาสนะส่วนตัว

3 เลี่ยง

 1. เลี่ยงการสั่งน้ำมูก และถ่มน้ำลายบริเวณวัด
 2. เลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น
 3. เลี่ยงการใกล้ชิด ขณะยืนและนั่งสวดมันต์ ควรเว้นห่าง 2 เมตร 

4 ต้อง

สำหรับพระภิกษุและสามเณร 

 1. ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังทำทุกกิจกรรม
 2. ต้องสวมหน้ากาก เมื่อบิณฑบาตหรือประกอบศาสนกิจในชุมชน
 3. ต้องฉันภัตตาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ช้อน จานร่วมกัน
 4. หากมีอาการ เจ็บป่วย ต้องรีบพบแพทย์ และงดปฏิบัติศาสนกิจ

สำหรับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในวัด

 1. ต้องล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนถวายภัตตาหารทุกครั้ง
 2. ต้องสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น 
 3. ต้อง กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และไม่กินอาหารที่เหลือจากการฉันของพระ
 4. ต้องถวายอาหารปรุงสุกใหม่ที่มีการปกปิด และใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารทุกครั้ง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH