3 ส.คาถาค้าขายรวย สด สะอาด ใส่ใจ

  • 16 เมษายน 2563
3 ส.คาถาค้าขายรวย สด สะอาด ใส่ใจ

3 ส.คาถาค้าขายรวย รถกับข้าวมีไว้แล้วดี สด สะอาด ใส่ใจ (Mobile fresh, Market safe, Food good health)

  • สด อาหารที่จำหน่ายต้องสด ใหม่ จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน เนื้อสัตว์ต้องเก็บในที่มีอุณหภูมิ 5 องสาเซลเซียส
  • สะอาด รถต้องมีสภาพดี ทำความสะอาดเป็นประจำ ผู้ขายมีสุขอนามัยที่ดี
  • ใส่ใจ ผู้ขายสวมหน้ากากผ้า มีระยะห่างกับลูกค้าอย่างน้อย 1-2 เมตร หากมีอาการเจ็บป่วย ไข้ ไอจาม ต้องหยุดขาย

อุปกรณ์ความปลอดภัย ในวันที่มีภัย COVID-19

  1. หน้ากากผ้า
  2. ทิชชู
  3. แอลกอฮอล์ล้างมือ
  4. แก้วน้ำประจำตัว

#โภชนาการ #อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH