รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

  • 16 เมษายน 2563
รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

รอมฎอน ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

ข้อควรปฏิบัติของมุสลิมที่ดี เพื่อห่างไกล โควิด-19

  • ไม่ทักทาย (สลาม) โดยการสัมผัสมือ
  • ไม่ถ่มน้ำลายหรือเสมหะในที่สาธารณะ 
  • ไม่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมที่มีกลุ่มคนหนาแน่น
  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หลังจากสัมผัสสิ่งสกปรก
  • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
  • ต้องเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร 

ขอต้อนรับสู่เดือน รอมฏอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH