คำแนะนำ การดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ COVID-19

  • 16 เมษายน 2563
คำแนะนำ การดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ COVID-19

คำแนะนำ การดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ COVID-19

  • หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ถ้าออกไปต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
  • ดูแลความสะอาดของบ้านพัก ลดการสะสมเชื้อโรค
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน
  • หมั่นดูแลความสะอาดของร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ
  • เลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า
  • ทุกกิจกรรมต้องมีระยะห่าง 

หมั่นสังเกตอาการของสมาชิกในครอบครัว หากพบมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้ไปพบแพทย์

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH