10 ข้อแนะนำ”ตลาดนัด”ป้องกันไวรัสโควิด-19

 • 16 เมษายน 2563
10 ข้อแนะนำ"ตลาดนัด"ป้องกันไวรัสโควิด-19

10 ข้อแนะนำ”ตลาดนัด”ป้องกันไวรัสโควิด-19

 1. มีจุดคัดกรองและประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโควิด-19
 2. มีจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์
 3. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 
 4. ผู้ขายสวมผ้ากันเปื้อน และหมวกคลุมผม หากมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดและพบแพทย์ทันที
 5. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
 6. ทำความสะอาดแผงจำหน่ายอาหารสด และมีการจัดการขยะ
 7. ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และจุดสัมผัสร่วมอย่างสม่ำเสมอ
 8. อาหารสดจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร
 9. อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดและใช้อุปกรณ์หยิบจับทุกครั้ง วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
 10. ผู้ซื้อวางแผนในการเลือกซื้อเพื่อลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาด (รีบซื้อ – รีบกลับ)
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH