การดูแล บำรุงรักษา ตู้น้ำหยอดเหรียญ ในช่วงการเกิด COVID-19

  • 16 เมษายน 2563
การดูแล บำรุงรักษา ตู้น้ำหยอดเหรียญ ในช่วงการเกิด COVID-19

การดูแล บำรุงรักษา ตู้น้ำหยอดเหรียญ ในช่วงการเกิด COVID-19

  • ทำความสะอาดภายในตามปกติ– เข้มงวด การทำความสะอาดช่องจ่ายน้ำและก๊อกน้ำด้วยสารเคมีฆ่าเชื้อโรคที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้แก่ คลอรีน 0.1% (1,000 ppm.) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 70%
  • ทำความสะอาดภายนอกตามปกติ– เข้มงวด การทำความสะอาดปุ่มกดและบานประตูช่องจ่ายน้ำด้วยสารเคมีฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ คลอรีน 0.1% (1,000 ppm.) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 70%
  • ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ตั้งตามปกติ– เข้มงวด อย่าให้มีหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งหรือวางไว้บริเวณที่ตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ
  • ทำความสะอาดหลอดแสง Ultraviolet (UV) – ทำความสะอาดจากภายนอกโดยดึงคันชักถูหลอด  UV ไปมา
  • ดูแล บำรุงรักษา– ล้างและเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
  • ควรจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล– สำหรับผู้มาใช้บริการเช็ดล้างมือก่อนกดน้ำ
  • จัดทำเครื่องหมาย– กำหนดระยะห่างของผู้มาใช้บริการให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH