การป้องกันตัวจาก COVID19 เมื่อใช้รถยนต์ส่วนตัว

 • 14 เมษายน 2563
การป้องกันตัวจาก COVID19 เมื่อใช้รถยนต์ส่วนตัว

การป้องกันตัวจาก COVID-19 เมื่อใช้รถยนต์ส่วนตัว

 1. ภายในรถยนต์ให้มีการถ่ายเทอากาศบ่อย ๆ 
 2. ใช้เจลแอลกอฮอล์เข้มข้น 75% ล้างมือก่อนขึ้นรถ หากมาจากพื้นที่ระบาดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มี “ส่วนผสมของคลอรีนหรือแอลกอฮอล์เข้มข้น 75%” เช็ดถูพื้นผิวสิ่งของภายในรถยนต์
 3. กรณีมีผู้ที่เสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสารมากับรถยนต์
  1. ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  2. ห้ามเปิดแอร์ภายในรถยนต์ 
  3. ควรเปิดหน้าต่างรถยนต์เพื่อระบายอากาศ
  4. ควรรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม 
  5. หากผู้เสี่ยง ลงจากรถยนต์ต้องฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวของสิ่งของที่สัมผัสทันที
  6. หากผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ลงจากรถ ต้องฆ่าเชื้อโรคทันทีและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH