การป้องกันตัวจาก COVID19 ในที่สาธารณะ

  • 14 เมษายน 2563
การป้องกันตัวจาก COVID19 ในที่สาธารณะ

การป้องกันตัวจาก COVID19 ในที่สาธารณะ

  • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ควรงดไปสถานที่ที่มีคนชุมนุมสูง เพราะมีโอกาสจะได้รับ COVID-19
  • ไม่บ้วนน้ำลายเสมหะลงพื้น เพื่อที่จะไม่แพร่เชื้อโรคตามสถานที่ต่าง ๆ ควรบ้วนลงกระดาษชำระโดยปิดส่วนจมูกและปากก่อน และนำไปทิ้งใน “ขยะติดเชื้อ” เพื่อลดการกระจายของไวรัส อย่าลืมทำความสะอาดมือของตน
  • ทำความสะอาดทันที  เมื่อสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ควรจะล้างมือทำความสะอาดตลอดเวลา เจลล้างมือผสมแอลกอฮอล์ เป็นสิ่งของที่ควรพกติดตัวตลอดเวลาเมื่อมีการเดินทาง
  • รักษาระยะห่าง เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะต้องรักษาระยะห่างจากผู้คน อย่างน้อย 1 เมตร 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH