สำหรับผู้เข้าพักเพื่อแยกสังเกตุอาการ ในสถานที่พักหรือโรงแรม

  • 14 เมษายน 2563

สำหรับผู้เข้าพักเพื่อแยกสังเกตอาการ ในสถานที่พักหรือโรงแรม

  • วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตามแนวทางที่โรงแรมได้กำหนดไว้
  • รักษาความสะอาดร่างกาย และของใช้ส่วนตัวสม่ำเสมอและจุดที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ ภายในห้อง
  • ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วมและหลีกเลี่ยง การใช้มือสัมผัสใบหน้า
  • งดกิจกรรมไม่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในพื้นที่ส่วนรวม หรือนอกอาคาร ควรพักอยู่ในห้องส่วนตัว
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ
  • ให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง และใส่ถุงที่โรงแรมจัดเตรีนมให้ 
  • ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายเบา ๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานที่สังเกตอาการอย่างเคร่งครัด
  • เปิดประตู หน้าต่าง อาคารที่พักเพื่อระบายอากาศ และรับแสงแดดธรรมชาติทุกวัน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH