สำหรับผู้เข้าพักเพื่อแยกสังเกตุอาการ ในสถานที่พักหรือโรงแรม

  • 14 เมษายน 2563
  • 220 ครั้ง
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH