วิธีการ…ทิ้งหน้ากาก

 • 9 เมษายน 2563
วิธีการ...ทิ้งหน้ากาก

วิธีการ…ทิ้งหน้ากาก

 • คนทั่วไป หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
   • หน้ากากผ้า ซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอก ตากแดดให้แห้งรีดก่อนนำไปใช้ใหม่
   • หน้ากากอนามัย ถอดหน้ากากโดยจับที่สายคล้องหู ทิ้งลงถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด
 • ผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้านหรือผู้ดูแลผู้ป่วยไอจาม หน้ากากอนามัยที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคจากน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ
   • ถอดหน้ากากโดยที่สายคล้องหู ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว (โซเดียม ไฮโปคลอไรด์ 5%) ทิ้งลงถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด
 • ผู้ป่วย หมอ พยาบาล ในสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย หน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย จากกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาล
  • ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

“ล้างมือให้สะอาด” ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากาก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH