ข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน และกำจัดขยะจากครัวเรือน ในสถานการณ์ COVID-19

  • 9 เมษายน 2563
ข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน และกำจัดขยะจากครัวเรือน ในสถานการณ์ COVID-19

ข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน และกำจัดขยะจากครัวเรือน ในสถานการณ์ COVID-19

ก่อนปฏิบัติงาน

  • หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยบ่อย ให้หยุดปฏิบัติงาน และพบแพทย์ทันที
  • สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากาก ถุงมือยางหนา ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง แว่นป้องกันตา 

ระหว่างปฏิบัติงาน 

  • ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัย
  • ไม่ควรเปิดถุงหรือคุ้ยเขี่ยขยะ หากถุงมือชำรุด มีรอยรั่ว ให้เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่ทันที
  • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และไม่ควรพูดคุยขณะปฏิบัติงานหากไม่จำเป็น

หลังปฏิบัติงาน 

  • ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ครั้งเดียว ทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิดและล้างมือด้วยสบู่และน้ำ
  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ซ้ำได้ เช่น รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง แว่นป้องกันตา ผ้ายางกันเปื้อน แช่ใน 1,000 ppm sodium hydroclorite นาน 30 นาที ล้างน้ำแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้ง
  • ชำระล้างร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานหรือก่อนกลับบ้าน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH