สูงอายุปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  • 9 เมษายน 2563
สูงอายุปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

สูงอายุปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร และหลังใช้ห้องน้ำ
  • กินอาหารปรุงสุกใหม่ หากกินอาหารร่วมกับผู้อื่นให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
  • ผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง เช่น ออกกําลังกาย ฟังเพลง ร้องเพลง ปลูกต้นไม้ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
  • งดออกจากบ้านหรือไปในที่แออัด รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน
  • หากไอ จาม ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชูปิดปาก หรือใช้ข้อศอกปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่ และนํ้า หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
  • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องสวมหน้ากากผ้า และล้างมือทุกครั้งก่อนให้การดูแล
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH