ใช้ส้วมสาธารณะอย่างไร ปลอดภัยจาก COVID-19

  • 9 เมษายน 2563
ใช้ส้วมสาธารณะอย่างไร ปลอดภัยจาก COVID-19

ใช้ส้วมสาธารณะอย่างไร ปลอดภัยจาก COVID-19

  1. ลดการสัมผัสพื้นผิวหรืออุปกรณ์ภายในห้องส้วม เช่น ลูกบิดประตู ฝาปิดชักโครก ที่กดชักโครก และฝารองนั่ง
  2. ปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกดล้าง เพื่อลดโอกาสการฟุ้งกระจายของไวรัส
  3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดหลังใช้ส้วม
  4. งดการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันภายในห้องส้วม เช่น ผ้าเช็ดมือ ทั้งนี้ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า จมูก ตา ปาก
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH