การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

  • 8 เมษายน 2563

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในกรณีแม่ติดเชื้อ COVID-19

การพิจารณาให้แม่ลูกอยู่ด้วยกันและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรให้แม่และครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยการพิจารณาถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับ

  • ความเสี่ยง การติดเชื้อ COVID-19 ของทารกจากรายงานที่ผ่านมาพบได้น้อยและมีอาการไม่รุนแรง
  • ประโยชน์ นมแม่มีสารอาหารที่จำเป็นและภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้ออื่น ๆ ให้ได้ในทุกสถานการณ์แม้ในภาวะวิกฤต ซึ่งอาจเกิดการขาดแคลนนมผสมจากปัญหาการผลิตและการขนส่ง

แม่ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง

  • กรณีแม่ลูกอยู่ด้วยกัน ให้ลูกกินนมแม่จากเต้าได้ โดยแม่ควรล้างมือก่อนการสัมผัสทารก ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการไอจามขณะให้นม ทำความสะอาดเต้านมและมีผ้าสะอาดคลุมร่างกายขณะสัมผัสกับทารก
  • กรณีที่แยกแม่และลูก สามารถบีบเก็บน้ำนมและให้ผู้ช่วยป้อนนมแทนได้ โดยแม่ควรล้างมือก่อนการบีบเก็บน้ำนม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการไอจามขณะบีบเก็บ และทำความสะอาดอุปกรณ์บีบเก็บน้ำนมหลังการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ช่วยควรเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะในการป้อนนมแก่ทารกและเน้นย้ำเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อ

แม่ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง

  • มีความจำเป็นที่ต้องแยกแม่และลูกและงดให้นมแม่ชั่วคราว ทั้งนี้ แนะนำให้แม่บีบระบายน้ำนมทิ้งเพื่อให้แม่คงสภาพการมีน้ำนม และสามารถกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เมื่อมีอาการดีขึ้นหรือหายเป็นปกติ

ข้อแนะนำ : คุณแม่ควรงดให้นมลูกในช่วงเวลาที่มีไข้ โดยบีบระบายน้ำนมทิ้งไปก่อนได้

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH