น้ำบริโภคปลอดภัยจาก covid 19 หรือไม่?

  • 31 มีนาคม 2563
น้ำบริโภคปลอดภัยจาก covid 19 หรือไม่?

น้ำบริโภคปลอดภัยจาก COVID-19 หรือไม่?

COVID-19 โคโรน่าไวรัส โรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโคโรน่าไวรัสที่มีขนาด 120 นาโนเมตร แพร่กระจายโดยละอองฝอย (Droplet) ของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยผ่านทางการไอและจาม แต่ยังไม่พบว่าเชื้อโคโรน่าไวรัสสามารถแพร่กระจายในน้ำผิวดิน น้ำบาดาล หรือน้ำบริโภค

  • World Health Organization ได้แนะนำว่าการกรองน้ำด้วยเยื่อกรองแบบละเอียด Ultra filtration (UF) Reverse Osmosis (RO) และการใช้ Ultraviolet (UV) สามารถกรองและกำจัดเชื้อโคโรน่าไวรัสได้
  • สถานที่ผลิตน้ำดื่มหรือตู้น้ำหยอดเหรียญ ใช้ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยวิธีการกรอง Ultra filtration (UF), Nano filtration (NF), Reverse Osmosis (RO) และการใช้ Ultraviolet (UV)

อ้างอิงจาก :  Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus : WHO Technical brief

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH