อยู่บ้านกันสักนิด เลิกใกล้ชิดกันสักพัก

 • 27 มีนาคม 2563
อยู่บ้านกันสักนิด เลิกใกล้ชิดกันสักพัก

อยู่บ้านกันสักนิด เลิกใกล้ชิดกันสักพัก

การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ และทำได้หลายวิธี

 1. ระยะห่างของบุคคลห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
 2. ปรับรูปแบบการทำงานที่ไม่ต้องพบปะผู้คน / อาจทำงานอยู่บ้าน
 3. สื่อสารด้วยโทรศัพท์ / ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อประสานงาน
 4. ลด / งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น ประชุม สัมมนา
 5. งดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรม
 6. งดการไปร่วมกิจกรรมที่มีการพูดกันเสียงดัง เช่น ไปผับ บาร์ แข่งกีฬา ฯลฯ
 7. ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น
 8. ลด / เลี่ยงเดินทาง โดยเฉพาะการโดยสารรถโดยสารสาธารณะ เครื่องบิน 
 9. งดการเล่นเครื่อง / อุปกรณ์ ออกกำลังกาย ทีต้องใช้ร่วมกัน
 10. เลี่ยงการรับประทานที่ร้าน ควรซื้อมารับประทานที่บ้าน และเลือกอาหารที่ปรุงสำเร็จจากร้านที่มีการปกปิดอาหาร

ช่วยกันสักนิด เพื่อชีวิตปลอดภัย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH