6 วิธีเก็บอาหารปลอดภัย ห่างไกลไวรัส “COVID-19”

  • 26 มีนาคม 2563
6 วิธีเก็บอาหารปลอดภัย ห่างไกลไวรัส "COVID-19"

6 วิธีเก็บอาหารปลอดภัย ห่างไกลไวรัส “COVID-19”

  • อาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ ควรจัดเก็บในช่องแช่แข็ง 
  • ผักสด ผลไม้ ควรจัดเก็บในช่องแช่ผัก
  • ไข่ วางไข่เอาด้านแหลมลงในช่องแช่ไข่ในตู้เย็น 
  • นม UHT อาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท และเครื่องปรุงรส เก็บในที่เย็น แห้ง โปร่ง ไม่อับชื้น เรียงตามวันหมดอายุ 
  • อาหารแห้ง (ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) แยกเก็บในที่โปรง ไม่อับชื้น 
  • น้ำดื่ม เก็บในที่แห้ง โปร่ง ไม่เก็บรวมกับสารเคมีต่าง ๆ และตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 ซม.

“เก็บอาหาร แยกเป็นสัดส่วน สภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย”

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH